9:00 - 17:00

(+420) 605 909 309

 
 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní údaje

Dodavatel:
Poctivé kominictví s.r.o.
Sídlo: Resslova 1083/9, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 06427626
Zapsán: C71863 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jejímž jménem jedná: Daniel Nedbálek 

 

2. Výběr, objednání a způsob úhrady zboží 

Seznam zboží uvedeného na stránkách www.kvalitni-kamna.cz je portfoliem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky a bude stanoven orientační termín dodání.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Zákazník po vybrání zboží do košíku  řádně vyplní objednávkový formulář s vyznačením způsobu platby a dodání a objednávku odešle. Ceny zboží jsou udávány včetně DPH a zákazník si ceny může ověřit u jednotlivých položek zboží, ceny za dopravu a další poplatky v sekci Doprava a v nákupním košíku. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a dále slouží k rezervaci zboží. Zákazník neprodleně obdrží od dodavatele potvrzení  o přijetí objednávky, čímž se objednávka stane závaznou. Dodavatel prověří dle objednávky dostupnost zboží a zjistí pravděpodobný termín dodání zboží. Toto oznámí e-mailem zákazníkovi.

Objednávkou se myslí uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele  dodáno v co nejkratší době poštou, autem dodavatele nebo jiným přepravcem,  obvykle do 10- pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných  případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s dodavatelem.  U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Způsob úhrady

Zboží je možné poukázáním kupní ceny na účet dodavatele s příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. 

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní ceny.

Způsob vyplnění objednávky - Nákup bez registrace

Zákazník do nadepsaných kolonek vyplní správně a pravdivě všechny potřebné údaje (jméno, příjmení, e-mail, ulici a číslo popisné, město, PSČ, telefonní číslo), dále způsob dopravy a způsob platby. Údaje označené * jsou povinné a nelze bez jejich vyplnění pokračovat dále.

Pro úspěšné dokončení objednávky zákazník zaškrtnu pole "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" a "Souhlas s obchodními podmínkami". Bez souhlasu se zpracováním osobních údajů a obchodními podmínkami není možné objednávku dokončit.

Kliknutím pole "Dokončit objednávku“ je objednávka dokončena.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Důvodem může být nedostupnost u výrobce, nebo zrušení výroby apod.

 

3. Odběr a převzetí zboží

Vybrané zboží je možné zaslat přepravní službou , autem dodavatele nebo odebrat osobně v provozovně e-shopu na adrese: U Zámku 744/8, 700 30 Ostrava.

Zaslání přepravní službou 

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní  způsob dodání si zvolí zákazník sám v nákupním košíku, aktuální ceník je uveden na stránkách v sekci Doprava. Zboží je považováno za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce zákazníka. 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si a zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho přebírání za přítomnosti přepravce. V případě poškození zboží je nutné  vyhotovit záznam o poškození zásilky a tuto skutečnost nechat přepravcem potvrdit.  Na základě vyhotoveného záznamu bude dále postupováno a zákazníkovi bude provedena oprava zboží, případně výměna při velkém poškození zboží. O poškození zboží přepravní službou nás prosím informujte na adrese info@kvalitni-kamna.cz (dále jen jako e-mail prodávajícího). Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.  Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.  Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou  poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.  

Autem dodavatele
Platí jako u zaslání přepravní službou 
 

Osobní odběr 
Vybrané zboží je možné odebrat osobně v provozovně e-shopu na adrese: U Zámku 744/8, 700 30 Ostrava

 

4. Doklady a záruční listy

Zásilka se zbožím obsahuje návod k použití výrobku. Daňový doklad je zákazníkovi zaslán v rámci objednávky na zákazníkův e-mail, jež uvedl v rámci objednávky.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zasílat písemně na adresu provozovny dodavatele, či na adresu e-mail prodávajícího prodávajícího.


V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, a je-li to možné, v původním obalu. Zboží musí být bezpečně zabaleno, aby nedošlo k jeho možnému poškození při vrácení. Zákazník zašle fotografii, na níž bude zachycen stav zboží před zabalením a způsob zabalení vráceného zboží na e-mail prodávajícího. Zaslání zboží zpět na adresu dodavatele provede zákazník, který odstoupil od smlouvy, na vlastní náklady a v co nejkratší možné době od data odstoupení od smlouvy.

 

6. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od data 1.1.2020

Tyto obchodní podmínky společnosti jsou vyvěšeny na webových stránkách www.kvalitni-kamna.cz


Váš nový krb, kamna či komín

Stavby na klíč po celé Moravě a Slezsku.

Bezplatné zpracování nabídky stavby je samozřejmostí.

Neváhejte nás oslovit pro nezávaznou cenovou nabídku.

Přes 10 let zkušeností v oboru

Neděláme pouze kamna a krby, jsme také profesionální kominíci

Jsme vyškolení a certifikovaní. Naším cílem je zákazníkovi předat práci ve 100% kvalitě